Bàn điều khiển

Bàn điều khiển

  • DANH MỤC: THIẾT BỊ BÁO ĐỘNG

  • LOẠI SẢN PHẨM: THIẾT BỊ BÁO ĐỘNG

  • Mã số: ARK10C

  • Giá: 1,316,000 đ đ
Alarm host arming/disarming parameter setup.
Multi-user operation rights.
May display alarm host’s operation status.
LCD screen, visualized operation.
No need to reboot alarm host for connection.

Sản phẩm cùng danh mục